Pintér Sándor belügyminiszter szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítményéért szolgálati jelet adományozott húsz év után Farkas János alezredesnek, az igazgató-helyettesi szervezet iparbiztonsági főfelügyelőjének.

Tíz év után szolgálati jelet adományozott Pintér Richárd őrnagynak, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának, Déri András zászlósnak a Vas Megyei Műveletirányítási Ügyelet megbízott referensének, Gazdag Milán főtörzsőrmesternek, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, Gyeszli Tamás zászlósnak, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének, Herczeg János Zoltán századosnak, a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály főelőadójának, valamint Lénárt Zoltán tűzoltó főtörzsőrmesterének a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.

Elismerték szolgálatukat
 

 

Bognár Balázs ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója szeptember elseji tiszti kinevezése alkalmából elismerő oklevelet adományozott Gál Krisztián főhadnagynak, a Humán Szolgálat főelőadójának, Kádárné Beke Gabriella hadnagynak, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály főelőadójának, és Soós Imre hadnagynak, a Megyei Főügyeleti Osztály főügyeletesének. 

Az elismerések átadását követően Bognár Balázs ezredes igazgató gratulált a kitüntetetteknek. Az igazgató megköszönte az elmúlt évek során az állampolgárok biztonságának és anyagi javaik védelmében végzett feladatokat, a helytállást, jó egészséget és hasonló elhivatottságot, példamutatást kért a további évtizedekre is.